Kick-off konferens för chemsexmottagningen i Malmö
Kick-off konferens för chemsexmottagningen i Malmö

Before, During and After Chemsex: Navigating through Sexuality and Substance Use. A Nordic and Global Perspective

Vi är glada att bjuda in er till vår kickoff-konferens för vår nya verksamhet Chemwise!

Chemwise är en nystartad verksamhet inom Positiva Gruppen Syd, en ideell förening som arbetar för de som lever med eller berörs av hiv.

Vårt långsiktiga mål med projektet är en lågtröskelmottagning i Malmö för personer som ägnar sig åt sexualiserad droganvändning/chemsex och önskar stöd. Dessutom avser projektet att minska risker för hiv/sti, psykisk ohälsa och beroende samt att bidra till jämställdhet och jämlik hälsa. Detta genom att öka professionaliseringen inom vården samt utbilda allmänheten, för att med tiden minska den allmänna stigman och själv-stigman.

Det blir en inspirerande och lärorik dag där vi kommer lyssna, samtala och lära oss mer om chemsex och dess påverkan på samhället. Passar er som möter målgruppen direkt eller indirekt i ert arbete och även er som har erfarenhet av sexualiserad droganvändning.

Vi kommer att ha föreläsare Stu Fenton från Australien och Andrés Lekanger från Norge, specialister som delar med sig av sin erfarenhet och kunskap inom området. Samt workshops och interaktiva sessioner där vi kan diskutera och reflektera tillsammans under eftermiddagen.

Vi önskar att öka medvetenheten och förståelsen, främja ett bättre bemötande inom vården och minska stigmat hos målgruppen.

Datum: 21 maj 2024.
Tid: 08.30 – 15.30.
Plats: Elite Hotel, Esplanaden (Mäster Johansgatan 15, 211 21 Malmö).

Program samt mer info om föreläsare, se nedan.

OBS! Föreläsningar och workshops kommer att hållas på engelska.

 

Agenda
8.30 – 9.00 Registration, coffee and sandwiches.
9.00 – 9.10 Intro. Anton Yashin (Sweden)
9.10 – 9.45 Launch of Sweden’s Second Ever Chemsex Reception (Malmö, Skåne). Anton Yashin (Sweden), Hannah Ureke (Sweden)
9.45 – 10.30 Empowering Health Care Workers. A Human Right Approach
to Chemsex and Sexualized Drug Use. Lecture, part 1. Stu Fenton (Australia / Germany).
10.30 – 10.45 Coffee break.
10.45 – 11.15 Empowering Health Care Workers. A Human Right Approach to Chemsex and Sexualized Drug Use. Lecture, part 2. Stu Fenton (Australia / Germany).
11.15 – 12.00 Chemsex User Organisation: A Nordic Best Practice. Andrés Lekanger (Norway)
12.00 – 13.00 Lunch.
13.00 – 14.00 Empathy in Action: Navigating the Journey of a Chemsex Service User. Workshop, part 1. Stu Fenton (Australia / Germany).
14.00 -14.15 Coffee break.
14.15 – 15.15 Role Play with a Chemsex Service User. Workshop, part 2. Stu Fenton (Australia / Germany).
15.15 – 15.30 Conclusion.

Our speakers

Stu Fenton, Clinical Gestalt Therapist, Chemsex Therapist and Sex Addiction Therapist (Australia / Germany).

Stu Fenton is an experienced clinical psychotherapist and counselor with over 18 years of expertise in addiction treatment. Having overcome his chemsex addiction in the past, today he’s known for his pioneering work in developing world-leading clinical programs, including the R12 Alumni Project and the ChemSex Abstinence Project. Currently based in Berlin, Stu is completing an International Master’s in Social Work and Human Rights while continuing his private practice, focusing mainly on the LGBT+ community. Stu’s commitment to supporting individuals in their recovery journey shines through his ongoing work and facilitation of alcohol and drug recovery groups.

Andrés Lekanger, Founder & Chairman Chemfriendly Norge (Norway)

Andrés Lekanger has a bachelor’s degree as a Social Educator. His day-to-day job combines an emergency public housing service via Oslo municipality, the safe consumption room and the Heroin assisted treatment therapy at Oslo University Hospital. He also works as a spokesperson for the Sex workers rights organization in Norway (PION), and has previously published a book “Prostitusjon. Pro et contra”. As a founder and chairman, Andrés utilizes both his professional healthcare and peer backgrounds in Chemfriendy Norway, a user organization for queers and sex workers affected by illegal drug use focusing on harm reduction and patient & user advocacy within the healthcare system.

 

Anton Yashin, Founder & Project Lead Chemwise, Project Lead PGSyd (Sweden)

Anton holds a specialist degree in PR and Advertising (Russia) and a master’s degree in Leadership & Organization: Societal Challenges & Organizational Changes (Sweden). Having worked for over 12 years in global corporations in marketing, change and transformation management, last year he fully transitioned his professional life to social change. Anton’s belonging to different marginalized communities, including his own background of sexualized drug use and chemsex, stipulated his motivation to launch Chemwise.

Hannah Ureke, Project Executive Chemwise & PGSyd (Sweden)

Hannah is an addiction therapist and has been working in the field of social work for the past 10 years. She has also worked in social psychiatry and with women’s health. Soon Hannah will get her new certificate as a relationship therapist. Together with Anton she works hard to enable and maintain an efficient functioning of Chemwise, Sweden’s second ever chemsex reception.