Överdoshantering
Överdoshantering

Överdoshantering inom chemsex är avgörande för att förhindra allvarliga konsekvenser och rädda liv. Genom att tillhandahålla kunskap om riskerna med olika substanser, kombinationer, främja användning av mindre doser samt erbjuda vägledning och stöd kan vi minska risken för överdoser. Snabb respons och kunskap om första hjälpen är också nödvändigt för att kunna agera effektivt vid en eventuell överdos. Med en proaktiv hantering och medvetenhet om riskerna kan vi bidra till en säkrare miljö för individer som ägnar sig åt chemsex.

Att ringa 112 vid en överdos, även om droger är inblandade, är avgörande för att rädda liv. Akutpersonalen är tränad för att hantera dessa situationer och har resurser att ge omedelbar hjälp. Genom att snabbt kontakta 112 kan rätt åtgärder vidtas för att öka chanserna till överlevnad.

Tänk på att prioritera personens hälsa och säkerhet framför eventuella rädslor för andra konsekvenser.

Vid överdoser är det viktigt att agera snabbt och effektivt. Här är några generella tips att ha i åtanke:

 • 1

  Larma alltid 112 vid misstänkt överdos!

 • 2

  Håll personen vaken: Försök att hålla personen vaken och prata med hen för att hålla hen vid medvetande.

 • 3

  Lägg personen i stabilt sidoläge: Om personen är medvetslös, lägg hen i ett stabilt sidoläge för att förhindra kvävning.

 • 4

  Andningshjälp: Om personen inte andas normalt, utför hjärt-lungräddning (HLR) om du är utbildad.